Wanny

Wanna przecedzakowa d 280 mm

Wanna przecedzakowa d 280 mm

netto: 98,90 zł
(brutto: 121,65 zł)
Wanna przecedzakowa d 320 mm

Wanna przecedzakowa d 320 mm

netto: 135,63 zł
(brutto: 166,82 zł)
Wanna cedzakowa Ø 32x18 cm 535509

Wanna cedzakowa Ø 32x18 cm 535509

netto: 155,00 zł
(brutto: 190,65 zł)
Wanna przecedzakowa d 360 mm

Wanna przecedzakowa d 360 mm

netto: 176,22 zł
(brutto: 216,75 zł)
Wanna przecedzakowa / Ø362 cm / h 20 cm 072362

Wanna przecedzakowa / Ø362 cm / h 20 cm 072362

netto: 184,00 zł
(brutto: 226,32 zł)
Wanna cedzakowa Ø 36x20 cm 535516

Wanna cedzakowa Ø 36x20 cm 535516

netto: 195,00 zł
(brutto: 239,85 zł)
Wanna przecedzakowa / Ø32 cm / h 18 cm 072322

Wanna przecedzakowa / Ø32 cm / h 18 cm 072322

netto: 199,90 zł
(brutto: 245,88 zł)
Wanna przecedzakowa d 400 mm

Wanna przecedzakowa d 400 mm

netto: 226,71 zł
(brutto: 278,85 zł)
Wanna gastronomiczna cedzakowa Ø 40x22 cm  535523

Wanna gastronomiczna cedzakowa Ø 40x22 cm 535523

netto: 241,00 zł
(brutto: 296,43 zł)
Wanna okrągła z uchwytami d 400 mm 14,5 l

Wanna okrągła z uchwytami d 400 mm 14,5 l

netto: 287,10 zł
(brutto: 353,13 zł)
Wanna okrągła z uchwytami d 450 mm 21 l

Wanna okrągła z uchwytami d 450 mm 21 l

netto: 363,33 zł
(brutto: 446,90 zł)
Wanna cedzakowa Ø 50x26 cm 535547

Wanna cedzakowa Ø 50x26 cm 535547

netto: 399,90 zł
(brutto: 491,88 zł)
Wanna okrągła z uchwytami d 500 mm 28 l

Wanna okrągła z uchwytami d 500 mm 28 l

netto: 482,13 zł
(brutto: 593,02 zł)
Wanna przecedzakowa d 450 mm

Wanna przecedzakowa d 450 mm

netto: 488,07 zł
(brutto: 600,33 zł)
Wanna przecedzakowa d 500 mm

Wanna przecedzakowa d 500 mm

netto: 579,15 zł
(brutto: 712,35 zł)
Wanna duża 56 litrów z pierścieniem

Wanna duża 56 litrów z pierścieniem

netto: 1 649,00 zł
(brutto: 2 028,27 zł)